[X] - [Purge] - ../
[X] - [Purge] - PlentyOfFish_fr.xml
[X] - [Purge] - pof_carousel_fr.xml
[X] - [Purge] - _vti_cnf/